"Moja przyjaciółka Deb nie ma już Heart-Wall®. Ma nadzieję i kierunek na przyszłość. Jej małżeństwo jest teraz niesamowite. (Jej dzieci nie kontrolują już jej życia. Teraz bierze udział w szkoleniu certyfikacyjnym Emotion Code®, ponieważ było ono dla niej tak skuteczne ".

Annie Schaberg, Kalifornia, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani prognozy dotyczącej wyników stosowania Kodu Emocji®, Kodu Ciała™ lub Kodu Przekonań® w odniesieniu do jakiejkolwiek konkretnej kwestii lub problemu, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.