"Pięć dni temu oczyściłem Heart-Wall® i zmieniło to sposób, w jaki wchodzę w interakcje z ludźmi. Wcześniej było to z jakiegoś nieznanego miejsca, a teraz jest to z serca! Mogę prowadzić rozmowy z ludźmi, co wcześniej nie wychodziło mi zbyt dobrze. Wszystko, co chcę zrobić, to uwolnić Heart-Wall każdego z nas".

~Henry H., Rhode Island, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani prognozy dotyczącej wyników stosowania Kodu Emocji®, Kodu Ciała™ lub Kodu Przekonań® w odniesieniu do jakiejkolwiek konkretnej kwestii lub problemu, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.