"Miałem ścianę Heart-Wall®. Miała 2 mile grubości i była zrobiona z granitu. Doświadczyłam sporo narcystycznych, słownych i emocjonalnych nadużyć zarówno podczas dorastania od mojej matki, jak i w trakcie mojego małżeństwa. Moja matka była również alkoholiczką. Większość tego, co zostało usunięte z mojej Ściany Serca, pochodziło od mojej matki i mojego byłego męża.

"Odkryłam odziedziczoną uw ięzioną emocję zmartwienia, która sięgała 11 pokoleń wstecz po stronie mojej mamy. Niektóre inne bardzo interesujące odziedziczone Uwięzione Emocje odkryte w mojej Ścianie Serca sięgają sześć pokoleń wstecz po stronie mojej matki, zaczynając od kobiety, która straciła męża walczącego dla Północy podczas amerykańskiej wojny domowej i została pozostawiona, aby wychować trójkę dzieci na własną rękę. Te uwięzione emocje to porzucenie, złość, niepokój, zmartwienie, obwinianie i przytłoczenie. Podejrzewaliśmy, że ten przodek rezonuje ze mną, ponieważ ja również jestem samotną matką wychowującą córkę na własną rękę.

"Od czasu uwolnienia mojej Ściany Serca zdecydowanie zauważyłam różnicę w sobie. Czuję się bardziej zrelaksowana i nie tak całkiem spięta. Zauważyłam, że jestem w stanie bardziej zaufać i "wpuścić ludzi do środka". Nie jestem już tak niezdecydowana i niechętna, by otworzyć swoje serce i ponownie znaleźć miłość. Ogólnie czuję się lżejsza ".

~Erin S., Indiana, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.