"Zdecydowanie miałem [ Heart-Wall®] i kontynuowałem pracę nad uwolnieniem tego wszystkiego. Mój Heart-Wall polegał na tym, że nie wpuszczałam nikogo, ponieważ ci, których wpuszczałam, nie byli dobrzy. Musiałam uwolnić te lęki i emocje wokół mojego serca, aby móc wejść w nowe środowisko, co w końcu zrobiłam".

~Victoria Shaw, Kalifornia, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani prognozy dotyczącej wyników stosowania Kodu Emocji®, Kodu Ciała™ lub Kodu Przekonań® w odniesieniu do jakiejkolwiek konkretnej kwestii lub problemu, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.