"Od czasu uwolnienia Heart-Wall® czuję się bardziej spokojny i uziemiony w odniesieniu do bieżących wydarzeń i jestem w stanie stawić czoła przeszkodom. Mam nowe poczucie własnej wartości i jestem w stanie ustalać granice z ludźmi w moim życiu. Odeszłam z pracy, która sprawiała, że czułam się wyczerpana, aby podążać nową ścieżką, która jest bardziej satysfakcjonująca. Teraz skupiam się na byciu obecnym i zauważaniu małych chwil".

~Kathryn McCall, Minnesota, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani prognozy dotyczącej wyników stosowania Kodu Emocji®, Kodu Ciała™ lub Kodu Przekonań® w odniesieniu do jakiejkolwiek konkretnej kwestii lub problemu, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.