"Miałam Heart-Wall® na początku tej podróży i od tego czasu udało mi się ją oczyścić. Teraz jestem w stanie regulować swoje emocje i myśleć znacznie jaśniej. Zauważyłam również, że relacje, które powinny być w moim życiu, kwitną, a te, które nie były, zaczęły się spokojnie roz padać. Możliwości, jakie otwierają się przede mną i moim mężem, są większe niż kiedykolwiek".

~ Caitlyn S., Ontario, Kanada

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.