"Mimo że przeprowadziłam tylko ograniczoną liczbę sesji Emotion Code® na sobie, moim mężu i synu, zaobserwowałam u nas wszystkich głębokie pozytywne zmiany. Mamy do siebie więcej cierpliwości, a nasza zdolność do dawania i otrzymywania miłości wyraźnie wzrosła. Ponadto mój 3-letni syn ma coraz mniej napadów złości i załamań nerwowych, a minęło zaledwie kilka tygodni, odkąd zaczęłam oczyszczać jego uwięzione emocje, z których większość do tej pory została odziedziczona ".

~Denise E., Teksas, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani prognozy dotyczącej wyników stosowania Kodu Emocji®, Kodu Ciała™ lub Kodu Przekonań® w odniesieniu do jakiejkolwiek konkretnej kwestii lub problemu, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.