"Dzięki Emotion Code® i rozwiązaniu polegającemu na uwalnianiu uwięzionych emocji udało się pomóc parze, która miała poważne trudności w związku. Udało im się na nowo odnaleźć siebie nawzajem i od kilku tygodni znów są w pełni szczę śliwi! Według niej odnieśli ogromny sukces w naprawie swojego związku! Widać różnicę nawet z daleka".

~Jacqueline G., Täuffelen, Szwajcaria

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani prognozy dotyczącej wyników stosowania Kodu Emocji®, Kodu Ciała™ lub Kodu Przekonań® w odniesieniu do jakiejkolwiek konkretnej kwestii lub problemu, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.