"Matka miała konflikt ze swoim 13-letnim synem. Za jej zgodą użyłem Kodu Emocji® i zacząłem znajdować i uwalniać uwięzione emocje, które przyczyniały się do ich konfliktu. Siódmą uwięzioną emocją był ból serca spowodowany przez mamę, gdy miał 10 lat. Usunęłam ją i kontynuowałam pracę nad nim. Znalazłem kolejną uwięzioną emocję i zanim zdążyłem ją usunąć, otrzymała od niego SMS-a z przeprosinami za jego zachowanie. Napisał do niej nawet nie dwie minuty po tym, jak uwolniłem tę uwięzioną emocję. Rozmawiałem z nią niedawno i powiedziała mi, że ich związek nigdy nie był lepszy!".

~Kamera Kimberly, New Jersey, Stany Zjednoczone (USA)

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.