"Rod miał hiperwentylację i ataki paniki, gdy przemawiał do małej grupy ludzi. Kilka dni po sesji Emotion Code® czytał Pismo Święte przed 90 osobami na weselu i był pewny siebie i swoich umiejętności. Powiedział, że nigdy wcześniej mu się to nie zdarzyło. Przeprowadziłem z nim kilka sesji i jest zdumiony, jak pomogło mu to w codziennym życiu. Po 10 latach mówienia, że już nigdy się nie o żeni, jest gotowy na związek".

~Annie Schaberg, Kalifornia, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani prognozy dotyczącej wyników stosowania Kodu Emocji®, Kodu Ciała™ lub Kodu Przekonań® w odniesieniu do jakiejkolwiek konkretnej kwestii lub problemu, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.