"Jednym z moich pierwszych uwolnień Emotion Code® na sobie była uwięziona emocja odziedziczonego terroru. Przez długi czas bałam się zostać sama w domu, szczególnie w nocy. Całe moje ciało drgało ze strachu i byłam pewna, że regularnie słyszę, jak ktoś się włamuje. Budziłam się nawet przy najmniejszym hałasie w środku nocy i kazałam mężowi chodzić po domu, żeby upewnić się, że jesteśmy bezpieczni. Jeśli miałabym zostać w domu sama lub z dziećmi nawet na jedną noc bez męża, zabrałabym je do domu rodziców, żeby nie musieć radzić sobie ze strachem.

"Po tym jak wydaliśmy ten dziedziczny terror, byłem w stanie być sam w domu przez wiele dni na końcu, a nawet chodzić na zewnątrz w nocy z zerowym strachem. Nie martwię się ciągle o to, czy dom jest zamknięty lub czy system alarmowy jest włączony. Czuję się całkowicie zrelaksowana i spokojna!"

~Chantel C., Kansas, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.