Ktoś niedawno powiedział mi: "Lepiej uważaj, bo wiesz, że z wiekiem obszary, w których upadłeś i zraniłeś się, staną się bolesne".

Ten komentarz skłonił mnie do zastanowienia się nad naszymi przekonaniami i zbiorowymi przekonaniami na temat starzenia się. Stałem się też bardziej wdzięczny za Emotion Code i Body Code w moim życiu.

Oczywiście, ponieważ wszystko jest energią, tak samo jest z naszymi myślami, przekonaniami i emocjami. Kiedy wierzymy, że coś jest prawdą, to przekonanie kąpie energię naszych gruczołów, narządów, tkanek i komórek, które również są energią. Ta zupa naszych własnych przekonań, przekonań rodzinnych i zbiorowych jest zupą, w której kąpie się nasza energia. Tworzy to nasze wewnętrzne środowisko, na które reagują komórki, odzwierciedlając nam, że mamy te przekonania obecne w naszym polu energetycznym.

Nie tylko nasze przekonania, ale także emocje, których doświadczamy, mogą zostać uwięzione w naszym polu energetycznym, dodając do tej zupy. Kiedy usłyszałem ten komentarz na temat starzenia się i jego związku z miejscami w moim ciele, które zostały zranione w wyniku upadku lub wypadku, pamiętam, że doświadczałem wtedy pewnych emocji, na przykład "szoku" lub "paniki". Emocje te mogą być uwięzione w tych obszarach, dodając do tej zupy pola energetycznego.

Uświadomiłem sobie, że używając tych narzędzi, możemy uwolnić uwięzione emocje z tych wydarzeń w naszym życiu, w których zraniliśmy pewną część naszego ciała lub wokół tych wydarzeń. To było coś wielkiego. Dlaczego? Ponieważ pozwalamy naszym tkankom przede wszystkim się zagoić, ale także zachować ich "świeżość", co z kolei przyczyni się do zdrowszego życia.

Innym uświadomieniem było to, że był to system przekonań, a to będzie się działo wraz z wiekiem, dodając do tej zupy innych przekonań na temat starzenia się. Powoduje to więcej emocji związanych ze starzeniem się. Jeśli uda nam się uświadomić sobie, że te systemy przekonań można wydobyć na powierzchnię za pomocą narzędzi takich jak Body Code, możemy uznać, że możliwe jest zachowanie dobrego samopoczucia przez całe życie.

Na poziomie zbiorowym jesteśmy narażeni na tak wiele systemów przekonań na temat starzenia się i ponownie, jeśli uda nam się uświadomić je, gdy tylko je usłyszymy, będziemy w stanie odejść od bycia ofiarami naszej biologii, a zamiast tego przejść do miejsca wzmocnienia.

W głębi serca wiem, że kiedy sam doznałem kontuzji, użyłem The Body Code , aby uwolnić energię, która została "uwięziona" w wyniku urazu, a to dla mnie jest wzmocnieniem i podjęciem inspirujących działań na rzecz zdrowia, dobrego samopoczucia i sprawności. Jest to coś, co każdy z nas może zrobić, ponieważ uzdrowienie zaczyna się, gdy bierzemy odpowiedzialność za własne zdrowie.

Oto film wyjaśniający więcej o uwięzionych emocjach, a dokładniej o Ścianie Serca:

-Charan Surdhar, Emotion Code / Body Code Praktyk