Testowanie mięśni jest niezawodnym narzędziem do analizy potrzeb organizmu i identyfikacji pierwotnej przyczyny negatywnych objawów. Testowanie mięśni pozwala każdemu zapytać swój podświadomy umysł, czego potrzebuje, i uzyskać odpowiedzi bezpośrednio z ciała.

Techniki testowania mięśni opierają się na zasadach energii biomagnetycznej. Podczas gdy nasz świadomy umysł jest w większości nieświadomy tych energii, wierzymy, że nasza podświadomość jest pod ich głębokim wpływem. Nasze założenie jest takie, że podświadomość może prowadzić ciało do reagowania lub wzmacniania pozytywnej energii i unikania lub odrzucania negatywnej energii. Te reakcje sprawiają, że testowanie mięśni jest możliwe.

Możemy wykorzystać ten związek między podświadomym umysłem a energią, zadając pytania typu "prawda/fałsz", a następnie sprawdzając reakcję ciała. Odpowiedź można sprawdzić na wiele sposobów, ale często wykonuje się ją metodami takimi jak Test Ramienia, w którym badany po prostu trzyma jedną rękę wyciągniętą przed siebie, równolegle do podłogi.

Następnie tester umieszcza dwa palce na nadgarstku badanego i zadaje pytanie, wywierając niewielki nacisk na nadgarstek. Jeśli ramię uczestnika stawia opór, jest to "silna reakcja" i jest to równoznaczne z odpowiedzią "tak". Jeśli ramię ustępuje pod naciskiem, to jest to "słaba odpowiedź" i równa się odpowiedzi "nie". Ta silna reakcja/słaba reakcja jest podstawą testów mięśniowych.