"Mój siostrzeniec, który jest artystą, skarżył się na niemożność użycia lewej ręki do rysowania i napięcie w szyi i ramionach. Mógłby rysować prawą ręką, ale czuł, że rysowanie lewą byłoby o wiele lepsze, ponieważ z natury jest leworęczny. Kiedy był młody, jego rodzice i nauczyciele zmuszali go do używania prawej ręki zamiast tej lewej do pisania i rysowania. W sesji The Body Code™ znalazłem rozłączenie w śródmózgowiu i Ponsie i połączyłem je ponownie. Kilka dni później zadzwonił i zaskoczonym głosem powiedział, że teraz może rysować lewą ręką i jego zdolności bardzo się poprawiły."

~Lisa P., USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.