"Przyszło do mnie skierowanie, do mężczyzny, który cierpiał z powodu silnego dyskomfortu w plecach i który od wielu miesięcy oczekiwał na operację. Jego kręgosłup lędźwiowy ulegał poważnemu pogorszeniu. W naszej pierwszej sesji Body Code™ pracowaliśmy nad uwolnieniami i korektami w każdym z jego kręgów lędźwiowych. Podczas drugiej sesji, oboje ustaliliśmy intencję, aby pracować poza lekami, które obecnie przyjmował. Zrobił oczyszczenie wątroby i przestał jeść gluten. Był również w stanie zmniejszyć ilość leków, które brał, ponieważ stwierdził, że nie potrzebuje ich zbyt wiele. Teraz chodzi codziennie, nie bierze żadnych leków i w większości jest wolny od dyskomfortu. Kontynuujemy pracę nad energią zapalną i uwalnianiem uwięzionych emocji w zależności od potrzeb. Jeden z wielu cudów!!!"

~Norah Brown, Kolumbia Brytyjska, Kanada

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.