"Przypadkowo zacząłem mieć silny ból w lewej kostce, bez żadnego urazu, który mógłby go wywołać. Używając The Body Code™ aplikacji przy dwóch różnych okazjach udało mi się sprawić, że ból całkowicie ust ąpił na kilka dni, zanim powrócił. Z powodzeniem uwolniłem też kilka uwięzionych emocji i dzięki temu poczułem znaczącą różnicę w sposobie, w jaki teraz odnoszę się do stresujących okoliczności w codziennym życiu."

~Katie Eggleston, Washington, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.