"Użyłam Emotion Code® dla mojego męża, aby sprawdzić, czy miał uwięzione emocje, które przyczyniały się do problemu z jego uchem. Uwolniłam około 10 uwięzionych emocji i jego dyskomfort w uchu zniknął natychmiast!"

~Bonnie J. Peterson, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.