"Moją najbardziej wzruszającą historią dotyczącą Kodu Emocji® jest historia mojej partnerki ćwiczeniowej Birgit. Przyszła do mnie z powodu silnego bólu pleców i zapytałyśmy o uwięzione emocje.

"Za bólem pleców kryło się wiele różnych emocji - odrzucenie, płacz, smutek, żal i poczucie winy. Na każdej sesji była w stanie coraz lepiej przypomnieć sobie pierwotne wydarzenie. Po trzech sesjach i wielu wewnętrznych obrazach była w stanie wyjaśnić wiele smutnych wydarzeń w swoim życiu. Uwalniając emocje, nabrała pewności, że od teraz życie będzie dla niej piękniejsze.

"Podczas ostatniej sesji znaleźliśmy gorycz i niezdecydowanie wśród bólu pleców. Wraz z rozpuszczeniem tych emocji wydarzyło się coś cudownego. Była wolna od starych blokad i mogła w końcu zaprojektować i kupić nagrobek na grób swojego męża, który zmarł 18 lat temu".

~Elke Stritzke, Mühltal, Niemcy

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani prognozy dotyczącej wyników stosowania Kodu Emocji®, Kodu Ciała™ lub Kodu Przekonań® w odniesieniu do jakiejkolwiek konkretnej kwestii lub problemu, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.