"Kiedyś dopadał mnie niepokój, gdy widziałam mojego byłego męża. Korzystanie z Kod Emocji® do uwolnienia uwięzionych emocji sprawiło, że mogłam przebywać z nim w tym samym pomieszczeniu i nie odczuwałam żadnego niepokoju.

"Zawsze, gdy miałam jakiś stres, osiadał on w okolicach piersi. Pracowałam nad tym, uwolniłam uwięzione emocje i teraz czuję się wspaniale. Wierzę, że dzięki pracy nad moimi piersiami uwolniłam się również od problemów z oddychaniem i świszczącym odd echem oraz alergii na psy i koty, które miałam od około 9 roku życia."

~Terie K., USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.