"Pracując z 14-letnią dziewczynką, zauważyłem jej ciężki przypadek trądziku. W rozmowie z jej babcią, [dowiedziałem się, że] przez rok była na bardzo toksycznych lekach, a teraz została postawiona na kontrolę urodzeń, aby spróbować wyleczyć trądzik torbielowaty.

"Jak wiadomo, ten rodzaj trądziku może być bardzo szkodliwy dla poczucia własnej wartości. Po jednej sesji Body Code™, jej trądzik ustąpił. Tej nocy jej babcia zauważyła niewielką różnicę. Rozmawiałem z nią trzy dni później i powiedziała, że 90% trądziku torbielowatego zniknęło!

"Było wiele infekcji, takich jak pleśń i energie przeszłych patogenów, które zostały uwolnione, wraz z komponentami emocjonalnymi. To jest coś, czego dermatolog nie mógł znaleźć używając tradycyjnej medycyny."

~Sue Campanella, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.