"Jedna moja przyjaciółka, Sally, nie była w stanie sprzedać swojego domu za cenę wywoławczą, którą wymieniła. Kilka razy Sally miała jakieś oferty, ale nigdy nie doszło do transakcji. Zastosowałam wobec Sally protokół Emotion Code®, jak również oczyszczanie energii na ziemi. Wyraziłam również intencję, aby dom został sprzedany z najlepszymi intencjami dla wszystkich zainteresowanych stron. Załatwione! Dostała swoją cenę wywoławczą i dom sprzedał się w ciągu dwóch tygodni.

"Laura próbowała kupić mieszkanie i jedna przeszkoda po drugiej wciąż wyskakiwała. Po raz kolejny użyłem protokołu The Emotion Code i już w następnym tygodniu zamykała się na swoim nowym mieszkaniu."

~Justin L., USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.