"Za pierwszym razem, kiedy zrobiłam The Emotion Code® miałam Heart-Wall®. Najważniejszą rzeczą, jaką teraz zauważyłam, jest moja zdolność do U CZUĆ lub Emocjonalnego Połączenia, podczas gdy wcześniej większość czasu spędzałam w przestrzeni głowy. Pozwoliło mi to również na pełniejsze kochanie bez osądzania.

"Szczytowym sukcesem, który mam do tej pory, jest możliwość uwolnienia intensywnego emocjonalnego niepokoju przekazanego mi od obojga moich rodziców, szczególnie mojej mamy, i stanie się znacznie szczęśliwszą osobą w codziennym życiu. Miałam afirmację, że pokolenia, przeszłe i obecne, są zainteresowane i walidują swoją radość, że uczestniczę w tej pracy."

~Kandace D., USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.