"Po pochowaniu mojego dorosłego syna dziewięć lat temu, nie byłam w stanie uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych, ponieważ robienie tego sprawiłoby, że byłabym bardzo chora. W dniu nabożeństwa moich teściów, wykonałam na sobie sesję Emotion Code® i byłam w stanie nie tylko uczestniczyć, ale pocieszałam innych. To było takie błogosławieństwo!"

~Jennifer Wilson, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.