Kiedy masz intensywnie trudne doświadczenie, emocje, które odczuwasz powinny z czasem zaniknąć. Ale czasami są one zbyt silne, abyś mógł sobie z nimi poradzić, a Twoje ciało może zatrzymać negatywną energię w formie tego, co wielu nazywa "emocjonalnym bagażem". Nazywamy te emocjonalne energie Uwięzionymi Emocjami, a metody uzdrawiania energetycznego, takie jak The Emotion Code® mogą pomóc Ci je uwolnić. To może umożliwić emocjonalne uzdrowienie, pomagając Ci poczuć się lepiej po przeżyciu traumatycznego doświadczenia, nawet jeśli miało ono miejsce wiele lat temu.

Dlaczego uzdrawianie energetyczne dla emocjonalnych trudności jest ważne

Negatywne emocje mogą mieć głęboki wpływ na jakość twojego życia. Wraz z emocjonalnym żniwem, mogą również wpływać na twoje zdrowie fizyczne, równowagę psychiczną, a nawet uniemożliwić ci posiadanie znaczących, trwałych związków. 

Po traumatycznym przeżyciu uwolnienie tych negatywnych emocji może pomóc w osiągnięciu lepszego samopoczucia i prowadzić bardziej pozytywne, produktywne życie. Nie ma znaczenia czy wydarzenie miało miejsce w zeszłym tygodniu czy 30 lat temu - uwolnienie bagażu, który się z nim wiązał może być kluczem do pełnego emocjonalnego uzdrowienia. Uzdrawianie energetyczne jest jedną z metod, która może umożliwić twoją naturalną zdolność do puszczenia tego wszystkiego.

Jak negatywne emocje mogą zostać uwięzione

Kiedy doświadczysz czegoś traumatycznego, konfrontacja z powstałymi uczuciami może być niezwykle trudna. Możesz mieć wrażenie, że w ten sposób będziesz musiał ponownie przeżyć to, co już przeżyłeś. Z naszego doświadczenia wynika, że te nie skonfrontowane lub "nieprzetworzone" uczucia mogą się nasilać, uniemożliwiając spokojny sen, powodując napięcie, wywołując uczucie złości, smutku, rozgoryczenia, niepokoju, poczucia winy lub strachu. Z czasem, posiadanie tych ropiejących uczuć może spowodować, że ich negatywne energie zostaną złożone w twoim ciele - gdzie mogą spowodować, że wpadniesz w te uczucia raz za razem.

Ucząc się rozpoznawać te uwięzione, negatywne emocje, możesz wyeliminować toksyczny ból, który uniemożliwia ci życie, na które zasługujesz.

Uwięzione emocje i uzdrawianie emocjonalne 

Oto kilka metod rozpoznawania i uwalniania negatywnej energii emocjonalnej, więc emocjonalne uzdrowienie może mieć miejsce.

Testy mięśniowe & The Emotion Code

Testowanie mięśni, czyli nieinwazyjna praktyka sięgania do podświadomego umysłu w celu uzyskania informacji na temat fizycznego, umysłowego i emocjonalnego dobrostanu, jest jednym z najbardziej korzystnych sposobów identyfikacji Stukniętych Emocji. Twój podświadomy umysł jest tak ściśle związany z pozytywnymi i negatywnymi energiami, że testując naturalną reakcję i odporność mięśni na te energie, możesz odkryć emocje, które mogą powstrzymywać Cię przed pełnym uzdrowieniem emocjonalnym. Wykorzystując wskazówki zawarte w The Emotion Code®, testowanie mięśni może pomóc Ci ujawnić wszelkie uwięzione emocje i uwolnić je na zawsze.

Medytacja 

Medytacja może stanowić niezwykle skuteczny sposób na uznanie uwięzionych, negatywnych uczuć. Może pomóc ci świadomie dotrzeć do twoich najskrytszych myśli i emocji, abyś mógł je przetworzyć. Możesz medytować z przewodnikiem lub samodzielnie, intymnie badając myśli i emocje. Medytując, możesz odkryć, że jesteś w stanie oderwać się od negatywnych wzorców myślowych.

Aktywność fizyczna

Ćwiczenia nie są zazwyczaj uważane za technikę uzdrawiania energetycznego, ale zdecydowanie wykorzystują energię twojego ciała i mogą mieć duży wpływ na twoją emocjonalną zdolność uzdrawiania. Czy to będzie taniec do wesołej piosenki, spacer po okolicy, czy pocenie się na siłowni, ludzkie ciało jest stworzone do ruchu. Ruch może pomóc Ci uwolnić zarówno fizyczne, jak i emocjonalne napięcie, poprawiając Twój nastrój i odpierając negatywne emocje. Kiedy podejmiesz wysiłek, by wprawić swoje ciało w ruch, możesz wkrótce przekonać się, że masz bardziej pozytywne nastawienie do siebie i swoich okoliczności. Proste ćwiczenia mogą pomóc ci pozbyć się kłopotów.

Uznanie dla procesu 

Uwalnianie uwięzionych emocji za pomocą uzdrawiania energetycznego jest procesem, który nie może być pomyślnie zakończony przez cięcie rogów - więc dobrze, że proces jest tak bardzo prosty! Podczas pracy nad własnym uzdrowieniem emocjonalnym, ważne jest, aby podjąć każdy krok - w tym uznanie doświadczeń i niepokojących uczuć, które mogą być przechowywane. Nie musisz ponownie przeżywać złych czasów, ale ważne jest, aby zdać sobie sprawę, jak te doświadczenia mogą wpływać na ciebie dzisiaj.

Tak destrukcyjne i szkodliwe, jak negatywne emocje mogą być, uznanie ich istnienia, praca nad zrozumieniem ich znaczenia i świętowanie tego, jak pomogły ci dotrzeć do intymnej części twojego umysłu, może pomóc ci znaleźć radość i wgląd w całym procesie ich uwalniania.

Stosując się do tych zaleceń i wykorzystując uzdrawianie energetyczne, możesz w końcu uwolnić emocje, które mogą przeszkadzać ci w osiągnięciu fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uzdrowienia, na które zasługujesz i zacząć żyć szczęśliwszym, bardziej pewnym siebie życiem.

Uwalnianie uwięzionych emocji może być prostym procesem z The Emotion Code. Możesz zacząć używać go za darmo na www.EmotionCodeGift.com.