Ten Emotion Code

Co jest przedmiotem seminarium Emotion Code ?

Wiele razy cierpienie jest spowodowane negatywnymi energiami emocjonalnymi, które zostały "uwięzione". The Emotion Code® to prosta i potężna metoda znajdowania i uwalniania uwięzionych energii emocjonalnych. Tematy poruszane na seminarium Emotion Code to ciało energetyczne, kinezjologia stosowana (testowanie mięśni), [...]

Tytuł