Testowanie mięśni jest narzędziem wykorzystywanym w Kodzie Emocji®, Kodzie Ciała™ i Kodzie Przekonań®, aby pomóc praktykom w dotarciu do podświadomej wiedzy o ich własnych potrzebach i potrzebach ich klientów. Testowanie mięśni zostało po raz pierwszy zastosowane w XX wieku i zyskało na popularności w ciągu ostatnich 30 lat. Jest to nieinwazyjna metoda stosowana przez wielu różnych uzdrowicieli energetycznych podczas badań i ocen. Narzędzie to jest często wykorzystywane do oceny wielu różnych problemów. Wielu użytkowników zgłosiło swój sukces w pomaganiu klientom w znalezieniu zdrowia i szczęścia poprzez identyfikację pierwotnych przyczyn problemów!

Oś czasu historii testów mięśniowych

class="img-responsive

100 P.N.E.

Wschód wiedza na temat meridianów (lub linii energii w ciele) oraz punktów akupunktury lub akupresury wpłynęły na rozwój technik testowania mięśni i powstały wieki temu. Pierwszą dokumentacją tych teorii jest Klasyka medycyny wewnętrznej Żółtego Cesarza.

Koniec XIX wieku

Królewski Centralny Instytut Gimnastyki (G.C.I.) w Sztokholmie w Szwecji założył nową grupę zawodową, która stała się podstawą większości fizjoterapii i fizykoterapii.

1900's

R.W. Lovett, chirurg ortopeda z Bostonu, stworzył proces ręcznego testowania mięśni w celu oceny funkcji mięśni i uszkodzenia nerwów u pacjentów po polio. Jego założeniem było to, że testowanie mięśni może określić, gdzie doszło do uszkodzenia nerwów, ponieważ mięśnie, które okazały się "słabe", były często związane z tym samym nerwem rdzeniowym.

class="img-responsive

1949

Dwóch fizjoterapeutów o nazwiskach Henry i Florence Kendall kontynuowali pracę w oparciu o założenia Lovetta i stworzyli własny model testowania mięśni. Swoje połączone pomysły opublikowali w książce Muscles: Testing and Function.

1960s

Kręgarz z Detroit o nazwisku George Goodheart wykorzystał informacje zebrane przez Kendalla i Kendalla w swoich gabinetach chiropraktycznych. Dzięki swojemu doświadczeniu w testowaniu mięśni klientów, Dr. Goodheart odkrył, że jest w stanie zapewnić dodatkowe leczenie wykraczające poza chiropraktykę. Odkrył, że niektórzy klienci doświadczyli oczyszczenia z dodatkowych problemów, gdy zrównoważył ich mięśnie i zidentyfikował powiązania między technikami chiropraktycznymi a medycyną chińską. Nazwał tę nową praktykę Kinezjologią Stosowaną.

Początek lat 70-tych

Zainteresowanie studiami George'a Goodhearta nad kinezjologią stosowaną rosło, gdy wykładał na konferencjach w całej Ameryce. Przyjmował studentów i uczył ich swoich metod. Ci z kolei prowadzili grupy badawcze, w których dzielili się informacjami z nowymi studentami i rozwijali własną metodologię i systemy testowania.

Późne lata siedemdziesiąte

Jeden z uczniów Dr. Goodheart,Dr. John Thiewysnuł teorię, że mięśnie były testowane w różny sposób w zależności od stresu, jakiemu były poddawane. Wiedza ta doprowadziła do stwierdzenia, że objawy mięśniowe są związane z brakiem równowagi. Nierównowaga ta może być związana z blokadami energetycznymi, fizycznymi, psychicznymi, emocjonalnymi, duchowymi lub żywieniowymi.

class="img-responsive

Wczesne lata osiemdziesiąte

Kolejny uczeń Dr. Goodheart, Dr. Alan Beardallopracował własny system ponad 250 specyficznych testów mięśniowych. Te specyficzne testy miały na celu wyizolowanie głównych mięśni ciała. Opracował również koncepcję, że podświadomy umysł może wyrażać się poprzez testy mięśniowe z silnymi lub słabymi reakcjami korelującymi z odpowiedziami "tak" lub "nie".

Połowa lat 80-tych

Richard Utt opracował dodatkową metodę testowania mięśni, którą nazwał Fizjologia stosowana. Obejmowała ona wiele stanów mięśni (zamiast binarnych "słabych" lub "silnych").

Późne lata osiemdziesiąte

Amerykański naukowiec Charles Krebs dodał dodatkowy element do testowania mięśni, opracowując Learning Enhancement Acupressure Program (LEAP). Krebs przeprowadził szeroko zakrojone badania nad mózgiem i układem nerwowym, technikami kinezjologii i naukami energetycznymi.

2007

Chiropraktyk Dr. Bradley Nelson wykorzystał swoje 20-letnie doświadczenie, aby stworzyć The Emotion Code, wykorzystując testy mięśniowe do znajdowania i uwalniania uwięzionych emocji i nierównowagi.

Obecny

Testowanie mięśni rozwinęło się w różnorodny zakres technik oceny wykorzystywanych przez wielu praktyków, którzy dostrzegają jego zalety. Miliony praktyków na całym świecie wykorzystują testowanie mięśni na wiele różnych sposobów. Kilka przykładów tych manualnych systemów testowania mięśni to PSYCH-K, Total Body Modification, BodyTalk, Emotion Code, Body Code i Belief Code przez Dr. Bradley Nelson, Technika Neuro-Emocjonalnai Technika Emocjonalnej Wolności.

Test mięśni i Emotion Code, Body Code i Belief Code

class="img-responsive

Chiropraktyk Dr. Bradley Nelson oparł się na swojej 20-letniej pracy z klientami, aby stworzyć metodę Emotion Code w 2007 roku. Jego pierwsza książka na ten temat "The Emotion Code: How to Release Your Trapped Emotions for Abundant Health, Love, and Happiness" ("Jak uwolnić uwięzione emocje dla zdrowia, miłości i szczęścia") sprzedała się w ponad 125 000 egzemplarzy i zapoczątkowała międzynarodową rewolucję w uzdrawianiu energią. Od tego czasu Dr. Nelson rozwinął również The Body Code System i Belief Code, dwie dodatkowe metody uzdrawiania energią, które są używane przez certyfikowanych praktyków na całym świecie.

We wszystkich tych trzech systemach testowanie mięśni jest integralną częścią procesu, z założeniem, że odkrywają one nierównowagę energetyczną i wykrywają uwięzione emocje. Po zastosowaniu testów mięśniowych w celu znalezienia emocjonalnej przyczyny objawu, stosuje się naturalne uzdrawianie energetyczne w celu złagodzenia blokady lub skorygowania nierównowagi. Proces ten był stosowany przez wielu praktyków i klientów, którzy zgłaszali poprawę zdolności ich ciała do naturalnego uzdrawiania się poprzez ten proces!

Badania nad testami mięśniowymi

Ponieważ testowanie mięśni jest mniej ograniczone przez medycynę zachodnią i jest obecnie stosowane w wielu różnych praktykach, obszerne badania i badania na ten temat są ograniczone. Jednakże badanie naukowe kinezjologii mięśni wykazało, że test mięśni dokładnie wykazał "silny" test mięśni, gdy był testowany po prawdziwych stwierdzeniach i "słaby" wynik po wypowiedzeniu fałszywych stwierdzeń. Inne badanie ręcznego testowania mięśni wykazało, że osoby z 5-letnim lub dłuższym doświadczeniem miały 98% dokładność przy użyciu tego systemu. Osoby z mniej niż 5-letnim doświadczeniem miały dokładność na poziomie 64%. Ręczne testowanie mięśni zostało okazało się skuteczne w obniżaniu emocjonalnej reakcji na fobie, a także w dokładnym określaniu alergii lub nietolerancji pokarmowych jak wykazało inne badanie.

Jak uzyskać certyfikat w testowaniu mięśni?

Jeśli chcesz zacząć wykorzystywać testy mięśniowe dla siebie i swoich bliskich, możesz zostać Certyfikowanym Praktykiem Uzdrawiania Energiątak jak zrobiły to już tysiące innych osób na całym świecie.

Nadal masz pytania? Uzyskaj bezpłatny dostęp do naszego Kursu wprowadzającego do testowania mięśni.