Próba mięśniowa

Pytania, które należy zadać podczas próby mięśniowej

Na Discover Healing testowanie mięśni jest częścią fundamentu naszych praktyk uzdrawiania energetycznego. Umiejętność ta pozwala ci wykorzystać twoją wewnętrzną wiedzę i uzyskać dostęp do tej części ciebie, która już wie, jak leczyć fizycznie i psychicznie! Kiedy zaczynasz z [... ]

Czy testy mięśniowe mogą ujawnić przeszłość lub przyszłość?

Gdy nabierzesz pewności siebie w testowaniu mięśni, możesz zadać sobie pytanie: "do czego jeszcze mogę tego użyć?". Po uświadomieniu sobie znaczenia narzędzia, które jest dosłownie na wyciągnięcie ręki, może być kuszące, aby przekroczyć granice i zapuścić się na inne terytorium. Jak [.. .]

2021-06-28T13:54:55-06:00|Artykuły, Próba mięśniowa|1 Komentarz

Jakich pytań należy użyć do ćwiczenia testów mięśniowych?

Kiedy po raz pierwszy rozpoczynasz swoją podróż uzdrawiania energią z The Emotion Code®, zawsze zalecamy, abyś ćwiczył testowanie mięśni - dużo! Im więcej ćwiczysz, tym bardziej będziesz pewny siebie. Aby ćwiczyć, musisz mieć pytania, które możesz sobie zadać, [... ]

2021-06-28T13:52:03-06:00|Artykuły, Próba mięśniowa|0 Komentarze

Jak radzić sobie z niską pewnością siebie podczas testów mięśniowych?

To pytanie słyszymy cały czas. Testowanie mięśni opiera się na wiedzy o twojej supermocnej podświadomości i tendencji twoich mięśni do posłuszeństwa. Zadaj pytanie "tak" lub "nie", a następnie zobacz, jak silnie lub słabo reagują twoje mięśnie [.. .]

Tytuł