" Kod Emocji® zmienił moje życie na zawsze. Jest to moja metoda uzdrawiania i chciałbym, aby wszyscy na świecie wiedzieli o niej, rozumieli ją i używali ".

~Mandy Klein, Minnesota, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.