"Pracowałem z osobą, która przeżyła raka i nie była w stanie podnieść rąk, ponieważ miała usunięte węzły chłonne. Na początku sesji Emotion Code® oceniła swój poziom bólu na 7. Po zakończeniu sesji zapytałem ją, jaki był poziom jej bólu. Wyrzuciła ręce w górę i powiedziała: "Dałabym 4!". Ku jej zdumieniu i mojemu, oboje zdaliśmy sobie sprawę, że teraz może podnieść ręce do góry!"

~Ralph S., Louisiana, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.