"Po doświadczeniu niesamowitego wpływu Emotion Code® na mnie i tego, jak dokładny był dokładny czas, w którym emocja została uwięziona, po prostu wiedziałem, że jest to coś, co powinienem zrobić dla innych.

"Mój nauczyciel medytacji, Neelam, odziedziczył uwięzione emocje sięgające wielu pokoleń wstecz, ale to właśnie uwolnione uwięzione emocje naprawdę uderzyły w to, jak niesamowita jest cała ta praca. Nie znając historii swojego życia, Emotion Code cofnął się do znaczących momentów, takich jak śmierć ojca w wieku 7 lat i wchłonął uwięzione emocje od swojej matki o utraconej i nieotrzymanej miłości 16 miesięcy po tym wydarzeniu".

~Julie Brunton, Hertfordshire, Wielka Brytania

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.