"Moim ulubionym doświadczeniem sesji Emotion Code® była sesja, w której jedynymi emocjami, które pojawiły się do uwolnienia były emocje dziedziczne. Mój klient został adoptowany po urodzeniu i był w trakcie procesu odkrywania swojej biologicznej rodziny oraz stawał przed perspektywą nawiązania z nią kontaktu. Stwierdził, że jego celem na sesję było poczucie, że jest bardziej u siebie w domu, w swoim ciele. Podczas ostatniego dziedziczenia emocji, które uwolniliśmy, poczuł przypływ obecności w swoim ciele, jak gdyby blokada została zniesiona i jego świadomość zalała się! Powiedział, że czuje się jak w domu".

~Maya P., Nebraska, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.