"Użyłem Kodu Emocji® na mojej kotce Maggie. Była nerwowa i nerw owa, odkąd ją mam. Wcześniej miała trudny dom i została zaatakowana jako kot wychodzący. Bała się nowych ludzi. Moje ręce i stopy są pokryte bliznami od jej zaskoczenia i atakowania mnie. Po kilku sesjach z Emotion Code uwolniłam ją od strachu, niepokoju i poczucia bycia braną za pewnik. Po zaledwie trzech sesjach Maggie jest spokojna, zrelaksowana i pozostaje w pokoju, gdy przychodzą goście".

~Brenda J., Waszyngton, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani prognozy dotyczącej wyników stosowania Kodu Emocji®, Kodu Ciała™ lub Kodu Przekonań® w odniesieniu do jakiejkolwiek konkretnej kwestii lub problemu, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.