"Wciąż mam ściankę Heart-Wall®. Nie usunęłam jeszcze całkowicie mojej Ściany Serca. W miarę jak ją usuwam, moje związki ulegają wzmocnieniu, ponieważ mogę być bardziej autentyczna. Jednak miałem trudności ze skupieniem się na własnej Ścianie Serca z powodu pewnych wyzwań, takich jak niedawne rozmieszczenie wojska i wyzwania w niektórych moich związkach, które sprawiły, że czułem potrzebę pozostania chronionym."

~Kelan L., Idaho, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.