"Miałam Heart-Wall® i szczerze mówiąc myślałam, że kiedy Heart-Wall zostanie usunięty, to będzie koniec! Już nic więcej nie będzie stało na mojej drodze. Nie wiedziałam, że to tylko pozwoliło mi zag łębić się w podstawowe, uwięzione emocje stojące na mojej drodze do stania się moim najwyższym i najlepszym "ja ". Od tamtej pory miałam tak wiele zmieniających życie spotkań z Emotion Code® ".

~Tasha Turmenne, Maine, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.