"Pracowałam przez rok usuwając uwięzione emocje w sobie i czuję, że po raz pierwszy zaczynam naprawdę czuć, że żyję. Pomogłam moim dzieciom uwolnić się od depresji, bólu i nocnych lęków. Nie byłabym tam, gdzie jestem dzisiaj bez Emotion Code® i Body Code™.

~Joye Smith, Utah, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.