"Ostatnio pracowałam z 22-miesięczną dziewczynką, która dostała użądlenie pszczoły w okolicy oka. Wkrótce potem jej oko zwróciło się do wewnątrz, tworząc problem z zezem. Jej matka powiedziała, że pracują z lekarzem okulistą, ale poprosiła mnie również o zrobienie kilku Body Code™. Powiedziała mi, że problemy z oczami występowały po obu stronach rodziny.

"Zaczęłam więc oczyszczać nierównowagę z tej słodkiej małej dziewczynki i znalazłam miasm odziedziczony po jej ojcu, który sięgał 5 pokoleń wstecz, oraz inny miasm o dziedziczony po jej matce, który sięgał 7 pokoleń wstecz. Oba były w jakiś sposób związane z oczami. W ciągu tygodnia jej matka dała mi znać, że widzi poprawę w ustawieniu oczu."

~Annelle D., Virginia, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.