"Niedawno moja mama miała zdarzenie wywołane demencją. Moi bracia i ja nie byliśmy przygotowani, aby zobaczyć naszą matkę w tak przerażającym stanie. To był wysiłek zespołowy mojej szwagierki, która jest Praktykiem Body Code™, dużej rozszerzonej rodziny wysyłającej modlitwy w niebo i mnie samego wykorzystującego to, czego się nauczyłem pracując w ciągu kilku dni, aby przywrócić mojej matce spokój, który pozwolił jej być spokojną i zdolną do odpoczynku."

~Susan E., Washington, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.