"Niedawno ukończyłam certyfikację Emotion Code® i muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobało! Zanim rozpocząłem kurs, byłem bardzo dobrze zaznajomiony z uzdrawianiem energetycznym, więc testowanie mięśni i praca z energią nie były dla mnie niczym nowym. Ale to, co mi się podobało, to usprawniony sposób podejścia do uzyskiwania informacji, które są w podświadomości i łatwość procesu uwalniania tych informacji, a następnie przechodzenia do następnej emocji. Gorąco polecam ten kurs każdemu, kto chce się tego nauczyć dla siebie lub rozpocząć praktykę uzdrawiania energią jako biznes. Zacząłem przyjmować klientów, a moim celem jest ukończenie Body Code™ w ciągu kilku miesięcy, abym mógł jeszcze bardziej pomóc moim obecnym i przyszłym klientom. Dziękuję Dr. Brad za udostępnienie tak cennego zasobu i przedstawienie informacji w tak łatwy do zrozumienia i łatwy do nauczenia sposób".

~Heidi H., New Jersey, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.