"Miałam Ścianę Serca®. Pierwszą uwolnioną emocją było zmartwienie, które odziedziczyłam po mojej mamie. Następnie, kilka miesięcy później, usunęłam niepokój, który był moim własnym. Już wcześniej uważałam się za osobę czułą i kochającą, ale po usunięciu Ściany Serca natychmiast poczułam się jeszcze bardziej. Teraz łatwiej jest mi traktować negatywne sytuacje w moim życiu z bezwarunkową miłością. Zamiast pytać, dlaczego coś się dzieje lub czuć się jak ofiara, wybieram wdzięczność za to doświadczenie i pytam, czego mogę się z niego nauczyć. W zasadzie mam większe poczucie, że rzeczy dzieją się dla mnie, a nie dla mnie."

~Sarah N., Michigan, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.