"W dniu, w którym zaczęłam usuwać moje Heart-Wall®, nie jadłam przez 24 godziny. To było tak, jakbym oczyszczała się po raz pierwszy od dłuższego czasu. Stopniowo relacje z innymi ludźmi stawały się coraz bardziej pełne miłości i teraz czuję o wiele więcej zrozumienia i współczucia."

~Maria Valeria Zuccaro, Piacenza, Włochy

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.