"Po tym jak moja Ściana Serca® została oczyszczona, było to jak podniesienie zasłony i zaczęłam widzieć świat i moje relacje w inny sposób. Stałam się odważniejsza w mówieniu i działaniu na rzecz tego, czego chcę i potrzebuję. Ale poza tym czuję się CZY STA w tym, czego chcę i potrzebuję.

"Moja wartość wyłania się po uśpieniu przez większość mojego życia. Opuściłem pracę, która była niezwykle satysfakcjonująca, ale nie była zgodna z moim obecnym celem. Zostawiłam związek, który był ambiwalentny, ale nie był zgodny z moją duszą i głębokimi przekonaniami. Zmierzam w kierunku głębokiego celu, jakim jest stworzenie własnego centrum uzdrawiania. Jestem podekscytowana tym, co czeka mnie w przyszłości!".

~Suzanne D., Massachusetts, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.