"Dowiedziałem się o Kodzie Emocji® w czasie, gdy miałem dużo niepokoju. Przeczytałem książkę i doświadczyłem energii uwalniania uwięzionych emocji. Do tej pory uwolniłam 25 emocji. Praktykuję więcej współczucia wobec siebie i innych. Czuję się bezpieczniej i mam więcej odwagi w byciu moim autentycznym ja i idę naprzód w mocy manifestowania tego, kim mam być. Z niecierpliwością czekam na nowe możliwości, które tworzę, aby pewnie zmieniać życie".

~Vickie Grimme-Powell, Indiana, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.