"Od czasu pracy z praktykiem Emotion Code® moje relacje z mężem uległy drastycznej poprawie. Wchłaniałam od niego wiele emocji i cała moja osobowość uległa zmianie. Jesteśmy teraz połączeni, otwarci i znowu zakochani. To jest wręcz cudowne! Jestem również w stanie bardziej stanąć w swojej obronie i łatwiej mi wyrażać swoje myśli i dzielić się swoimi uczuciami."

~Kristen H., Massachusetts, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.