"Jednym z moich najbardziej dramatycznych wczesnych klientów była kobieta w średnim wieku, która urodziła się w Wietnamie. W czasie wojny doznała niewypowiedzianych nadużyć i traumatycznych wydarzeń z dzieciństwa, które spowodowały powstanie wielu uwięzionych emocji. Przeprowadziłem z nią kilka sesji hipnozy, ale ona ciągle powtarzała, że ma 'ciemność' w klatce piersiowej.

"Próbowałem kilku podejść do hipnozy w celu usunięcia tej ciemności, kiedy zapytałem ją, czy pozwoliłaby mi przeprowadzić z nią sesję Emotion Code®. Zgodziła się i około trzy tygodnie później zadzwoniła i podziękowała mi. Mroczne uczucie w końcu zniknęło po wielu, wielu latach. Stała się bardziej świadoma i otwarta na życie. Zmieniła pracę i stała się szczęśliwsza. W końcu spotkała mężczyznę, który naprawdę się z nią związał. Wtedy właśnie zrozumiałam, jak potężne jest oczyszczenie Ściany Serca® w zmianie życia człowieka."

~Philip La Puma, CCHt, CECP; Kalifornia, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.