"Miałem Ścianę Serca® związaną z byciem przytłoczonym i stwierdziłem, że niektóre z tych uwięzionych emocji zostały odziedziczone. Od czasu jej usunięcia zauważyłam, że rzeczy wydają się łatwiej wpadać na swoje miejsce. Nie czuję tak dużej presji, by załatwić milion spraw na raz".

~Tangelia Russell, Nevada, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.