"Jacob zdawkowo opowiedział mi o bólu w ramieniu. Wcześniej w ciągu dnia nie mógł z nim nawet prowadzić samochodu. Używając Emotion Code® znalazłem uwięziony strach i niegodność w wieku 24 lat, czyli wtedy, gdy był w swoim najniższym punkcie i znalazł Boga. Znalazłem również emocję gniewu, którą uwięził rok później podczas kłótni z rodziną swojej żony. Mniej więcej w tym samym czasie zranił się w ramię. Ostatnio miał z nimi kolejną kłótnię i ból powrócił! Gdy tylko uwolniliśmy te uwięzione emocje, mógł znów używać ramienia!"

~Lindsey L., Arkansas, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.