"Zastosowałam Kod Emocji® z Michelle, która jest wspaniałą artystką biżuterii. Pomimo swojego talentu, nie była w stanie utrzymać się z tego i przez wiele lat musiała podejmować się prac pobocznych, aby przetrwać. Sprawdziłem ją kilka tygodni po naszej sesji. Było to tuż po zamknięciu i nie miałem zbyt wiele nadziei ze względu na niestabilną sytuację. O dziwo, powiedziała, że faktycznie przyszło dużo więcej sprzedaży i była teraz bardzo zajęta tworzeniem swoich kawałków."

~Claire Leconte Besnier, Le Rouret, Francja

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.