"Moje najnowsze doświadczenie z Emotion Code® miało miejsce podczas sesji kilka tygodni temu, kiedy moja droga przyjaciółka pracowała nad uwolnieniem pewnych blokad, które miałam. Wspomniała, że idea "rzeczy są poza moją kontrolą" została uwięziona w moim łonie. Byliśmy w stanie ustalić, że to z powodu traumatycznego doświadczenia, które miałam przy porodzie mojego syna. Od czasu tego doświadczenia byłam niezdecydowana co do pomysłu zajścia w ciążę. Ale w ciągu tego samego dnia, kiedy usunęła z mojego łona uwięzione emocje braku kontroli, pomysł rodzenia dzieci przynosi mi ekscytację , a nie tyle strach."

~Reagan R., Michigan, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.