"Miałem Ścianę Serca®, grubą na cztery mile i wykonaną z żelaza. Odkąd moja Ściana Serca została usunięta, czuję się bliżej Boga i światła. Mam zdolność odczuwania prawdziwej, wielkiej miłości i stale czuję ducha świętego w całej górnej części ciała, kiedy pomagam innym swoim darem."

~Willie L., Texas, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.