"Pracowałem z Hélene, która przez ponad rok cierpiała na bóle szyi, barków i ramion. Ból był tak silny, że ledwo mogła podnieść ręce. Odbyliśmy razem sesję Emotion Code®, a następnego dnia wysłała mi wiadomość, że ból zmniej szył się z poziomu 8 do poziomu 2 i że jest bardzo szczęśliwa, że może swobodniej poruszać szyją i podnosić ramiona. Ja również byłem zachwycony!"

~Claire Leconte Besnier, Le Rouret, Francja

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.